Ortodonti (Diş ve Çene Bozukluğu)

Ortodonti, çapraşık diş ve uyumsuz çene yapısını teşhis eden, önlemeye çalışan ve tedavi eden diş hekimliğinin bir branşıdır.

Ortodontik problemlerin nedenleri

Ordodontik problemlere yol açan bir çok faktör vardır. Bunlardan başlıcalarını nedenleri ile sıralayalım.
Uzun süre yalancı emzik veya biberon kullanma, parmak emme, tırnak yeme gibi alışkanlıklar ortodontik bozukluklara sebep olabilir. Bu tip alışkanlıklar erken tedavi edilmelidir (7-10 yaş arası). Erken tedavisi halinde basit bir aparey kullanımı ile kötü yönde etkilenecek olan iskeletsel bozukluğun önüne geçilmiş olunur.

Çapraşık dişlerin bir diğer sebebi de erken veya geç süt dişi kayıplarıdır. Her süt dişinin bir düşme zamanı vardır. 10 yaşında düşmesi gereken bir süt dişi 8 yaşında düşerse ağızda bulunan diğer dişler bu boşluğa doğru kayarlar ve oradan çıkması gereken diş kendine yer bulamaz. Bu durumda bu diş, diş kavsinin dış veya iç tarafında sürtünmeye başlar ya da bazı durumlarda gömük kalır.

Çeneleri ilgilendiren bozukluklar (alt çenenin önde ya da geride olması gibi) genellikle ırsidir. Bu durumda hastanın yaşına göre tedavi yöntemine karar verilir. Eğer hasta ergenlik dönemindeyse ve üst veya alt çenesini ilgilendiren sorunu var ise ortodontik yöntemlerle tedavi edilebilir. Hasta eğer yetişkinse şiddetli iskeletsel bozukluklar ortodonti-cerrahi işbirliği ile tedavi edilir. Fonksiyon bozukluklarına bağlı olarak da (ağız solunumu gibi) çene uyumsuzlukları oluşabilir. Ağız solunumu yapan bir hastada üst çene genellikle dar kaldığı için V formundadır.
Eğer çene büyük, diş küçükse dişler aralıklı olur veya bu durumun tersi görülür.

Dilin normalden büyük olması, ağızda çekilmiş diş boşluklarının olması da dişlerin aralanmasına sebep olur.
Çene kemiği küçük, dişler büyükse dişler çeneye sığamaz ve çapraşıklık oluşur.

Ortodontik tedavide yaş sınırı yoktur
Yaş sınırı yoktur ancak yaşa göre tedavi planlaması ve süresi değişebilir. Son yıllarda tüm dünyada erişkin ortodontisi yaygınlık kazanmıştır. Porselen braketler kullanılarak estetik kaygıları da en aza indirmek mümkündür. Son yıllarda dişlere yapılan Irngual ortodonti tedavi ya da şeffaf plaklar kullanılarak gerçekleştirilebilen tedaviler erişkinler için önemli bir alternatif oluşturmaktadır.

Ortodontik tedavinin yararları
Çarpıklığın düzelmesi, İyi bir kapanış, Güzel bir gülüş, Isırma, çiğneme fonksiyonlarının düzelmesi
Konuşma düzelmesi ve Özgüven artışı

Tedavi ne kadar sürüyor?
Ortalama iki senede biter. Tedavi süresi kişinin diş-çene yapısına ve problemin şiddetine göre farklılık gösterebilir. Ortodontik tedavi istenilen sonuca ulaşılana kadar devam eder.

Paylaş